Dimne in sušilne komore MAUTING

Klimatizirane komore MAUTING
 • Komore MAUTING zagotavljajo optimalen pretok, hitrost, smer in izmenjavo zraka, ki kroži, kar omogoča enotno porazdelitev temperature in vlažnosti v celotnem prostoru.
 • Zasnovane so za tehnološko obdelavo toplotno neobdelanih fermentiranih izdelkov.
 • Primerne so za obogatene fermentirane izdelke.
 • Primerne so za tehnologijo z GDL ali klasično proizvodnjo salam, klobas, šunk ali prekajenega mesa.
 • Osrednji ventilator zagotavlja optimalen in enakomeren pretok zraka v vseh delih prostora.
 • Sistem odprtin za spuščanje zraka v prostor zagotavlja enakomeren pretok zraka v celotni komori.
 • Sistem izmenljivih premičnih pokrovov z zrakom, ki kroži, podpira popolno in enakomerno sušenje izdelkov.

Regulacija krožečega zraka z uporabo svežega zraka in entalpije ter regulacija na podlagi popolne vlage omogočata zmanjšanje porabe energije za približno 30 %.

 

 

Delitev klimatiziranih komor:

 

Komore za zorenje in hladno dimljenje

so zasnovane za prvo fazo fermentacije termično neobdelanih mesnih izdelkov.

 • Prva faza fermentacije, začetek fermentacije.
 • Dimljenje s hladnim dimom.
 • Zorenje.
 • Intenzivno sušenje.

Delovna temperatura se giblje od 18 do 30 °C pri regulaciji vlage med 65 in 95 %. Standardni delež zmanjšanja vlage s pomočjo ustrezne opreme do 3 %/24 h pri temperaturi komore 18 °C in relativni vlažnosti 75 %. Ustvarjanje dima je mogoče s pomočjo žagovine ali ustvarjanjem trenja, odvisno od zahtev naročnika.

 

Komore za zorenje

so zasnovane za drugo fazo fermentacije termično neobdelanih izdelkov ali sušenje termično obdelanih izdelkov. Lahko so opremljene z napravami za ustvarjanje arome dima v izdelkih.

 • Druga faza fermentacije.
 • Sušenje.
 • Shranjevanje klobas, šunk, maščobe, mesa itd.

 

Delovna temperatura se giblje od 15 do 22 °C pri regulaciji vlage med 65 in 90 %. Učinkovitost odstranjevanja vlage v povprečju znaša od 1 do 1,5 %/24 h odvisno od izdelka, embalaže in proizvodne tehnologije, vezane na temperaturo 15 °C in relativno vlažnost 70 %. Sistem prečnega pretoka omogoča odpravo vlage do 2,5 %/24 h

 

 

 

 

 

 

 

Komore je mogoče opremiti z naslednjimi vrstami postopkov ocenjevanja:
 • Na podlagi temperature: regulator analizira zunanjo temperaturo zraka, razliko med potrebno temperaturo v komori in zunanjo temperaturo zraka.
 • Na podlagi zunanje entalpije zraka: zunanja entalpija zraka se meri tudi na podlagi rezultatov; regulator izračuna potrebno količino ogrevanja in hlajenja v primeru uporabe zunanjega zraka ter jo primerja z učinkovitostjo, potrebno za obdelavo zraka v komori.
 • Na podlagi realnih stroškov: osebje vnese dejanske stroške ogrevanja in hlajenja (če so znani), regulator pa premakne komoro v način z minimalnimi obratovalnimi stroški.

Z uporabo tega sistema se poraba energije v komori spreminja na podlagi odvisnosti od zunanjih pogojev. Poleti je poraba svežega zraka omejena na minimum, regulator pa deluje izključno z zrakom v komori. V spomladanskem in jesenskem času se svež zrak uporablja v omejenih količinah, da bi zmanjšali zahteve po porabi energije, pozimi pa je potreba po hlajenju bolj ali manj enaka nič.

Skupna raven prihrankov energije znaša do 60 %

 

 

Načelo varčevanja z energijo:

Absolutna vlažnost:

Relativna vlažnost je vrednost, ki je odvisna od temperature. Pri obstoječih količinah vodne pare v zraku se relativna vlažnost povečuje z naraščanjem temperature in obratno. Če je komora regulirana na standardni način na podlagi relativne vlažnosti, se regulator vlage odziva na vsako spremembo temperature, ko se spreminja relativna vlažnost.

 

Regulacija parametrov v opremi Mauting temelji na absolutni vlažnosti. Absolutna vlažnost je vrednost, ki ni odvisna od temperature.
Regulator v tem primeru nadzoruje dve medsebojno povezani vrednosti, temperaturo in vlažnost. S tem se preprečujejo posegi regulatorjev, pri čemer v primerjavi s klasičnim sistemom vzdrževanja relativne vlage zagotovimo prihranek energije pri gretju in hlajenju od 10 do 20 %,odvisno od aktivnega programa. Relativna vlažnost, ki se izračuna na podlagi temperature in absolutne vlažnosti, je prikazana na nadzorni plošči.

 

Uporaba dovoda zunanjega zraka::

Komore Mauting je mogoče opremiti s sistemom za uporabo dovoda zunanjega zraka. Regulator uporablja svež zrak brez uporabe hladilnika ali pa spreminja zunanji zrak s pomočjo hladilnika.

Regulator v ustreznih pogojih znotraj in zunaj komore analizira, ali je dobro ohraniti nastavljene parametre v komori s pomočjo zunanjega svežega zraka ali pa je treba komoro ponastaviti v ustrezen način

 

Klimatizirane komore so opremljene z naslednjim:

 • Tehnologijo na osnovi nerjavnega jekla. Postaviti jo je mogoče za komoro ali nad njo;
 • Komore za zorenje se lahko nahajajo znotraj komore.
 • Ventilator iz nerjavnega jekla z brezstopenjskim nastavljanjem hitrosti.
 • Ogrevanje na elektriko, toplo vodo ali paro.
 • Hladilnik na zrak, ki deluje s pomočjo amoniaka, freona ali glikola.
 • Separator vodnih kapljic, izdelan iz nerjavnega jekla.
 • Sistem cevi iz nerjavnega jekla, ki dovaja zrak.
 • Sistem cevi iz nerjavnega jekla, ki odvaja zrak iz komore.
 • Premične lopute v sistemu za dovod zraka, ki periodično spreminjajo količino zraka, dovajanega v cevi z leve in desne.
 • Lopute, ki jih poganja elektromotor.
 • Na sistemu CrossFlow so nameščene spremenljive lopute, ki spreminjajo pretok zraka navzgor in navzdol.
 • Na sistemu DAF so nameščene spremenljive lopute, ki spreminjajo pretok zraka v smeri komore vodoravno in navpično, izpuh zraka iz komore pa poteka s pomočjo cevi, ki se nahajajo vzdolž sten komore.
 • Regulirani dovod svežega zraka.
 • Lopute za ponovno kroženje zraka.
 • Senzorji za temperaturo in vlago znotraj komore.
 • Senzorji za vzdrževanje temperature zraka in vlage.
 • Zunanji senzorji za temperaturo zraka s samodejnim dovodom svežega zraka.
 • Sistem čiščenja s peno.
 • Nadzorni sistem, ki samodejno nadzoruje celoten postopek na podlagi opredeljenih parametrov.

 

 

 

 

 

Komore za odmrzovanje (model KMR xxx)

 

 • Zasnovane so za odmrzovanje zamrznjenega mesa, rib in perutnine pred nadaljnjo obdelavo.
 • Zasnovane so na enak način kot komore za zorenje.
 • Postopek odmrzovanja poteka na osnovi programa, ki uravnava temperaturo zraka, količino in vlago.
 • Postopek odmrzovanja poteka na osnovi programa, s čimer se preprečijo poškodbe surovega materiala z izogibanjem temperaturni razliki med sredico in površino materiala.

Postopek odmrzovanja zmanjšuje mikrobiološko kontaminacijo surovin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi za pretok zraka:

Uporabljajo se lahko različne vrste pretoka zraka v komori, odvisno od konstrukcijskih rešitev:

 1. Sistema DAF in CrossFlow omogočata popolnoma enotno sušenje na vseh mestih v komori in zagotavljata največjo možno odstranitev vlage brez zmanjšanja kakovosti izdelkov. Sistem omogoča prilagoditev količine zraka, odvajanega od zgoraj ali od spodaj, s čimer se zagotovi čim hitrejše sušenje z omejenim tveganjem za suhe obode izdelkov
 2.  Sistemi DAF (z dvojnim pretokom zraka) – krožni zrak, ki vstopa v komoro, je krožno voden v vodoravni smeri nad vozičkom in navpično vzdolž sten komore. Količina zraka z leve in desne se nenehno spreminja, od 30 % do 70  Sistem DAF 1 – zrak se posesa iz komore s pomočjo cevi, postavljenih nad vozičkom.
 3.  Patentirani sistem CrossFlow – krožeči zrak se ciklično odvaja v komoro po ceveh, ki se nahajajo nad vozički, in je izsesan iz cevi, ki se nahajajo vzdolž sten komore, na osnovi programa pa se pretok zraka obrne in premika od spodaj navzgor in posesa s pomočjo cevi nad vozičkom. Sistem CrossFlow omogoča najhitrejši možni postopek sušenja izdelkov ob omejenem tveganju za suhe obode izdelkov

Priporočena uporaba:

 • Komore KMD za zorenje in sušenje.
 • Za zorenje fermentiranih izdelkov z visoko stopnjo sproščanja vlage.
 • Za sušenje in zorenje toplotno obdelanih izdelkov z visoko stopnjo sproščanja vlage.
 • Za izdelke, ki zahtevajo hitro in enakomerno obdelavo.
 • Za veliko opremo KMD

 

 

 

 

 

 

Sistem DAF 1 – zrak se posesa iz komore s pomočjo cevi, postavljenih nad vozičkom.

Priporočena uporaba:

 • Komore KMZ za zorenje dima za prvo fazo fermentacije.
 • Komore KMD za zorenje in sušenje.
 • Za fermentirane izdelke z visoko stopnjo sproščanja vlage.
 • Za izdelke, ki zahtevajo hitro in enakomerno obdelavo.
 • Sistem DAF1 je zasnovan za opremo KMZ z do 2 vrsticama in
 • opremo KMD z do 7 vrsticami.

Sistem DAF 2 je zasnovan za opremo KMZ z do 4 vrsticami

Sistem DAF 2 – zrak se ciklično sesa iz komore s pomočjo cevi, postavljenih nad vozičkom in ob stenah komore

Priporočena uporaba:

 • Komore KMZ za zorenje dima za prvo fazo fermentacije.
 • Komore KMD za zorenje in sušenje.
 • Za fermentirane izdelke z visoko stopnjo sproščanja vlage.
 • Za izdelke, ki zahtevajo hitro in enakomerno obdelavo.
 • Sistem DAF1 je zasnovan za opremo KMZ z do 2 vrsticama in
 • opremo KMD z do 7 vrsticami.
 • Sistem DAF 2 je zasnovan za opremo KMZ z do 4 vrsticami.

4. Sistem EquiFlow – krožeči zrak se prenese v komoro po ceveh nad vozičkom in se izsesava po eni od dveh cevi na stenah komore.

Priporočena uporaba:

 • Za končno sušenje in zorenje standardnih fermentiranih izdelkov.
 • Za končno sušenje fermentiranih izdelkov, katerih prva faza obdelave je opravljena z opremo KMZ Classics.

5. Klasični sistem – krožeči zrak se navpično dovaja v komoro po navpičnih ceveh, ki so na stenah komore, in se izsesava s cevmi, ki so nad vozičkom. Količina zraka z leve na desno se ciklično spreminja – od 30 % do 70 %.

Priporočena uporaba:

 • Za opremo KMZ z zahtevo po sproščanju vlage največ 3 %/24 h in za največ dve vrsti vozičkov.
 • Za standardne fermentirane izdelke z zahtevanim sproščanjem vlage do 1,5 % v opremi KMD.
 • Za komore KMR za odmrzovanje
 •  

6. Centralni sistem – krožeči zrak se razdeli s pomočjo osrednje cevi s tremi komorami, ki se nahaja nad vozički. Centralna komora je namenjena izsesavanju zraka iz komore, medtem ko zunanje cevi služijo vodoravni porazdelitvi zraka v komori.

Priporočena uporaba:

 • Za običajno zorenje fermentiranih izdelkov in sušenje toplotno obdelanih izdelkov v opremi KMD.
 • Za izdelke z relativno nizkimi zahtevami po zmanjševanju vlage.
 • Možnost uporabe prostorov nenavadnih oblik, vrst itd.
 • Za komore KMR za odmrzovanje

 

Nadzorna enota (mikroprocesor)

Uporablja se za samodejni nadzor:

komore KMZ za zorenje dima
komore KMD za zorenje
komore KMR za odmrzovanje

Na podlagi potreb strank je opremo mogoče dostaviti
z naslednjimi regulatorji:

 • MIC 2420
 • TP 1011 z zaslonom na dotik
 • programabilni logični krmilnik (PLC) PP 420, ki ga je mogoče programirati in ima zaslon na dotik

Nadzorni sistemi MIC 2420, PP 420 in TP 1011:

 • Regulirajo temperaturo v komori in relativno vlažnost.
 • Regulirajo in nadzorujejo generatorje dima, nadzorujejo samodejno pranje komore in hitrost ventilatorja.
 • Spremljajo temperaturo komore, temperaturo sredice izdelkov in temperaturo generatorja dima.
 • Nadzorujejo dodatne pogone.

Zaslon MIC 2420 regulatorja prikazuje:

 • Stvarne in potrebne vrednosti temperature v komori, temperaturo sredice izdelkov in relativno vlažnost.
 • Čas trajanja del in čas, potreben za dokončanje vseh korakov v obdelavi.
 • Naziv izdelka in programa, ki ga obdeluje.
 • Regulator omogoča nalaganje tudi do 99 programov in vsak od njih ima lahko 20 faz.
 • Senzorji za upor PT 100 so priključeni na regulator za merjenje temperature in relativne vlažnosti v komori,
  spremljanje sredice izdelkov in temperature dima v ceveh za generatorjem dima.
 • Releji so označeni z 32 do 40 na podlagi vrste regulatorja in določajo učinek regulatorjev. Uporabljajo se lahko kot elementi regulatorja ali za program nadzora enot v klimatizirani komori.

Običajno je, da se regulator opremi s serijskim vmesnikom RS 232 ali izhodom Ethernet za povezavo z računalnikom za obdelavo podatkov, zbranih med delom.

VisuNet, MautingNet – programska oprema za zbiranje podatkov in diagnostiko – program je zasnovan za zbiranje, odčitavanje, identifikacijo, prevzemanje, tiskanje in shranjevanje podatkov in informacij o postopku toplotne obdelave, ki poteka v komori, kot tudi za spremljanje nastavitev nadzorne enote.

Program je sestavljen iz dveh delov:

 • Program za zbiranje podatkov – zbira podatke iz nadzornih enot klimatiziranih komor ali komor za odmrzovanje ter jih posname na tablice, ki delujejo v operacijskem sistemu Windows.
 • Program za diagnostiko in konfiguracijo – omogoča izvajanje diagnostike in servisiranje regulatorjev.