Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U skladu sa zakonskim normativima, društvo Vi-ja d.o.o. ne priznaje nikakvog izvršitelja za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

Društvo Vi-ja d.o.o, koje kao ponuđač robe i usluga omogućuje internetsku trgovinu na području Republike Slovenije, na svojoj internetskoj stranici objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za internetsko rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima ovdje.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena odredba proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju potrošačkih sporova putem interneta te promjene Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22/EZ.