Komore za dimljenje i sušenje Mauting Kontaktiraj nas
Komore za dimljenje i sušenje MAUTING

Klimatizirane komore MAUTING

 • Komore MAUTING osiguravaju optimalan protok, brzinu, smjer i razmjenu zraka koji kruži, što omogućuje ravnomjernu raspodjelu temperature i vlažnosti u cijelom prostoru.
 • Osmišljene su za tehnološku obradu toplinski neobrađenih fermentiranih proizvoda.
 • Prikladne su za obogaćene fermentirane proizvode.
 • Prikladne su za tehnologiju s GDL-om ili klasičnom proizvodnjom salama, kobasica, šunki ili dimljenog mesa.
 • Središnji ventilator osigurava optimalan i ravnomjeran protok zraka u svim dijelovima prostora.
 • Sustav otvora za puštanje zraka u prostor osigurava ravnomjeran protok zraka u cijelu komoru.
 • Sustav izmjenjivih pomičnih pokrova sa zrakom koji kruži podržava potpuno i ravnomjerno sušenje proizvoda.

Regulacija cirkulirajućeg zraka uz uporabu svježega zraka i entalpije te regulacija na osnovi potpune vlage omogućuje smanjenje potrošnje energije za oko 30 %.

Komore za dimljenje i sušenje MAUTING
Komore za dimljenje i sušenje MAUTING
Komore za dimljenje i sušenje MAUTING

Klimatizirane komore opremljene su sljedećim:

 • Tehnologijom na temelju nehrđajućeg čelika. Može se postaviti iza ili iznad komore;
 • Komore za zrenje mogu se nalaziti unutar komore.
 • Ventilator od nehrđajućeg čelika s kontinuiranom regulacijom brzine.
 • Grijanje na struju, toplu vodu ili paru.
 • Hladnjak na zrak koji radi pomoću amonijaka, freona ili glikola.
 • Separator vodenih kapljica proizveden od nehrđajućeg čelika.
 • Sustav cijevi od nehrđajućeg čelika koji dovodi zrak.
 • Sustav cijevi od nehrđajućeg čelika koji odvodi zrak iz komore.
 • Pomične klapne u sustavu dovoda zraka koje periodično mijenjaju količinu zraka koji se dovodi u cijevi s lijeve ili desne strane.
 • Klapne na elektromotorni pogon.
 • U sustavu CrossFlow postavljene su promjenjive klapne koje prate protok zraka prema gore i prema dolje.
 • U sustavu DAF postavljene su promjenjive klapne koje prate protok zraka u smjeru komore vodoravno i okomito, a ispuh zraka iz komore odvija se pomoću cijevi koje se nalaze duž stijenki komore.
 • Reguliran dovod svježeg zraka.
 • Klapne za recirkulaciju zraka.
 • Senzori za temperaturu i vlagu unutar komore.
 • Senzori za održavanje temperature zraka i vlage.
 • Vanjski senzori za temperaturu zraka s automatskim dovodom svježeg zraka.
 • Sustav čišćenja pjenom.
 • Upravljački sustav koji automatski nadzire cijeli postupak na temelju određenih parametara.
Podjela klimatiziranih komora

Komore za zrenje i hladno dimljenje

namijenjene su za prvu fazu fermentacije termički neobrađenih mesnih proizvoda.

 • Prva faza fermentacije, početak fermentacije.
 • Dimljenje hladnim dimom.
 • Zrenje.
 • Intenzivno sušenje.

Radna temperatura kreće se od 18 do 30 °C uz regulaciju vlage od 65 do 95 %. Standardni udio smanjenja vlage pomoću odgovarajuće opreme do 3 %/24 h pri temperaturi komore 18 °C i relativnoj vlažnosti od 75 %. Stvaranje dima moguće je pomoću piljevine ili stvaranjem trenja, ovisno o zahtjevima naručitelja.

Komore za zrenje

namijenjene su drugoj fazi fermentacije termički neobrađenih proizvoda ili sušenju termički obrađenih proizvoda. Mogu biti opremljene uređajima za stvaranje arome dima u proizvodima.

 • Druga faza fermentacije.
 • Sušenje.
 • Čuvanje kobasica, šunki, masti, mesa itd.

 

Radna temperatura kreće se od 15 do 22 °C uz regulaciju vlage od 65 do 90 %. Učinkovitost uklanjanja vlage u prosjeku iznosi od 1 do 1,5 %/24 h ovisno o proizvodu, ambalaži i proizvodnoj tehnologiji vezanoj na temperaturu od 15 °C i relativnu vlažnost od 70 %. Sustav poprečnog protoka omogućuje uklanjanje vlage do 2,5 %/24 h

 

 

Komore se mogu opremiti sljedećim vrstama postupaka ocjenjivanja:

 • Na temeljui temperature: regulator analizira vanjsku temperaturu zraka, razliku između potrebne temperature u komori i vanjske temperature zraka.
 • Na temelju vanjske entalpije zraka: vanjska entalpija zraka mjeri se i na temelju rezultata; regulator izračunava potrebnu količinu grijanja i hlađenja u slučaju upotrebe vanjskog zraka te je uspoređuje s učinkovitošću potrebnom za obradu zraka u komori.
 • Na temelju realnih troškova osoblje unosi stvarne troškove grijanja i hlađenja (ako su poznati), a regulator prebacuje komoru u način s minimalnim troškovima rada.

Primjenom tog sustava potrošnja energije u komori mijenja se na temelju ovisnosti o vanjskim uvjetima. Ljeti je potrošnja svježeg zraka ograničena na minimum, a regulator radi isključivo sa zrakom u komori. U proljetno i jesensko vrijeme svjež zrak upotrebljava se u ograničenim količinama da bi se smanjili zahtjevi za potrošnjom energije, a zimi je potreba za hlađenjem više ili manje jednaka nuli.

Ukupna razina ušteda energije iznosi do 60 %

Načelo uštede energije

Apsolutna vlažnost:

Relativna vlažnost je vrijednost koja je ovisna o temperaturi. Kod postojećih količina vodene pare u zraku relativna se vlažnost povećava s povećanjem temperature i obrnuto. Ako je komora regulirana na standardni način na temelju relativne vlažnosti, regulator vlage odaziva se na svaku promjenu temperature kada se mijenja relativna vlažnost.

 

Regulacija parametara u opremi Mauting temelji se na apsolutnoj vlažnosti. Apsolutna vlažnost je vrijednost koja nije ovisna o temperaturi.
Regulator u tom slučaju nadzire dvije međusobno povezane vrijednosti, temperaturu i vlažnost. Time se sprječavaju intervencije regulatora, pri čemu se, u usporedbi s klasičnim sustavom održavanja relativne vlage, osigurava ušteda energije za grijanje i hlađenje od 10 do 20 %, ovisno o aktivnom programu. Relativna vlažnost, koja se izračunava na temelju temperature i apsolutne vlažnosti, prikazana je na upravljačkoj ploči.

 

Uporaba dovoda vanjskog zraka:

Komore Mauting mogu se opremiti sustavom za uporabu dovoda vanjskog zraka. Regulator upotrebljava svjež zrak bez uporabe hladnjaka ili mijenja vanjski zrak pomoću hladnjaka.

Regulator u odgovarajućim uvjetima u komori i izvan nje analizira je li dobro zadržati postavljene parametre u komori pomoću vanjskog svježeg zraka ili komoru treba postaviti u neki drugi odgovarajući način rada

Komore za odmrzavanje (model KMR xxx)
 • Namijenjene su odmrzavanju zamrznutog mesa, riba i peradi prije daljnje obrade.
 • Osmišljene su na isti način kao komore za zrenje.
 • Postupak odmrzavanja odvija se na temelju programa koji regulira temperaturu i količinu zraka te vlagu.
 • Postupak odmrzavanja odvija se na temelju programa, čime se sprječavaju oštećenja sirovina tako da se izbjegavaju temperaturne razlike između jezgre i površine materijala.

Postupak odmrzavanja smanjuje mikrobiološku kontaminaciju sirovina.

Sustavi za protok zraka:

U komori se mogu upotrebljavati različite vrste protoka zraka, ovisno o konstrukcijskim rješenjima:

 1. Sustavi DAF i CrossFlow omogućuju potpuno cjelovito sušenje na svim mjestima u komori i osiguravaju najveće moguće uklanjanje vlage bez smanjenja kvalitete proizvoda. Sustav omogućuje prilagođavanje količine zraka koji se odvodi odozgo ili odozdo, čime se osigurava što brže sušenje s ograničenim rizikom od suhih oboda proizvoda
 2.  Sustavi DAF (s dvostrukim protokom zraka) – cirkulirajući zrak koji ulazi u komoru kružno se vodi u vodoravnom smjeru iznad kolica i okomito uzduž stijenki komore. Količina zraka s lijeve i desne strane neprestano se mijenja, od 30  % do 70  Sustav DAF 1 – zrak se odsisava iz komore pomoću cijevi postavljenih iznad kolica.
 3.  Patentirani sustav CrossFlow – cirkulirajući zrak ciklički se odvodi u komoru cijevima koje se nalaze iznad kolica i zatim se vrši odsis iz cijevi koje se nalaze uz stijenke komore, a na osnovi programa protok zraka okreće se i pomiče odozdo prema gore i odsisava pomoću cijevi iznad kolica. Sustav CrossFlow omogućuje najbrži mogući postupak sušenja proizvoda uz ograničen rizik od suhih oboda proizvoda
Preporučena uporaba:
 • Komore KMD za zrenje i sušenje.
 • Za zrenje fermentiranih proizvoda s visokim stupnjem oslobađanja vlage.
 • Za sušenje i zrenje toplinski obrađenih proizvoda s visokim stupnjem oslobađanja vlage.
 • Za proizvode koji zahtijevaju brzu i ravnomjernu obradu.
 • Za veliku opremu KMD

Sustav DAF 1 – zrak se odsisava iz komore pomoću cijevi postavljenih iznad kolica.

Preporučena uporaba:
 • Komore KMZ za zrenje dima za prvu fazu fermentacije.
 • Komore KMD za zrenje i sušenje.
 • Za fermentirane proizvode s visokim stupnjem oslobađanja vlage.
 • Za proizvode koji zahtijevaju brzu i ravnomjernu obradu.
 • Sustav DAF1 namijenjen je za opremu KMZ s do 2 reda i
 • opremu KMD s do 7 redova.

Sustav DAF 2 namijenjen je za opremu KMZ s do 4 reda

Sustav DAF 2 – zrak se ciklički odsisava iz komore pomoću cijevi postavljenih iznad kolica i uz stijenke komore

Preporučena uporaba:
 • Komore KMZ za zrenje dima za prvu fazu fermentacije.
 • Komore KMD za zrenje i sušenje.
 • Za fermentirane proizvode s visokim stupnjem oslobađanja vlage.
 • Za proizvode koji zahtijevaju brzi i ravnomjernu obradu.
 • Sustav DAF1 namijenjen je za opremu KMZ s do 2 reda i
 • opremu KMD s do 7 redova.
 • Sustav DAF 2 namijenjen je za opremu KMZ s do 4 reda.

4. Sustav EquiFlow – cirkulirajući zrak prenosi se u komoru cijevima iznad kolica i odsisava se jednom od dviju cijevi na stijenkama komore.

Preporučena uporaba:
 • Za završno sušenje i zrenje standardnih fermentiranih proizvoda.
 • Za završno sušenje fermentiranih proizvoda čija prva faza obrade se obavlja opremom KMZ Classics.

5. Klasični sustav – cirkulirajući zrak okomito se dovodi u komoru okomitim cijevima koje se nalaze na stijenkama komore i odsisava se cijevima koje su iznad kolica. Količina zraka slijeva nadesno ciklički se mijenja – od 30 % do 70 %.

Preporučena uporaba:
 • Za opremu KMZ s potrebnim oslobađanjem vlage najviše 3  %/24  h i za najviše dvije vrsti kolica.
 • Za standardne fermentirane proizvode s potrebnim oslobađanjem vlage do 1,5  % u opremi KMD.
 • Za komore KMR za odmrzavanje

6. Središnji sustav – cirkulirajući zrak dijeli se pomoću središnje cijevi s trima komorama koja se nalazi iznad kolica. Središnja komora namijenjena je za odsis zraka iz komore, a vanjske cijevi služe za vodoravnu raspodjelu zraka u komori.

Preporučena uporaba:
 • Za uobičajeno zrenje fermentiranih proizvoda i sušenje toplinski obrađenih proizvoda u opremi KMD.
 • Za proizvode s relativno malim zahtjevima za smanjenjem vlage.
 • Mogućnost uporabe prostora neobičnih oblika, vrsta itd.
 • Za komore KMR za odmrzavanje

Upravljačka jedinica (mikroprocesor)

Upotrebljava se za automatsko upravljanje:

komore KMZ za zrenje dima
komore KMD za zrenje
komore KMR za odmrzavanje

Na temelju potreba klijenata, oprema se može dostaviti
sa sljedećim regulatorima:

 • MIC 2420
 • TP 1011 s dodirnim zaslonom
 • programabilni logički upravljač (PLC) PP 420 koji se može programirati i ima dodirni zaslon

Upravljački sustavi MIC 2420, PP 420 i TP 1011:

 • Reguliraju temperaturu u komori i relativnu vlažnost.
 • Reguliraju i nadziru generatore dima, nadziru automatsko pranje komore i brzinu ventilatora.
 • Prate temperaturu komore, temperaturu jezgre proizvoda i temperaturu generatora dima.
 • Nadziru dodatne pogone.

Zaslon regulatora MIC 2420 prikazuje:

 • Stvarne i potrebne vrijednosti temperature u komori, temperaturu jezgre proizvoda i relativnu vlažnost.
 • Trajanje radova i vrijeme potrebno za završavanje svih koraka u obradi.
 • Naziv proizvoda i programa koji ga obrađuje.
 • Regulator omogućuje učitavanje do 99 programa, a svaki od njih može imati 20 faza.
 • Senzori za otpor PT 100 priključeni su na regulator za mjerenje temperature i relativne vlažnosti u komori,
  praćenje jezgre proizvoda i temperature dima u cijevima za generatore dima.
 • Releji su označeni s 32 do 40 ovisno o vrsti regulatora i određuju učinak regulatora. Mogu se upotrebljavati kao elementi regulatora ili za program upravljanja jedinicama u klimatiziranoj komori.

Regulator se obično oprema serijskim sučeljem RS 232 ili izlazom Ethernet za povezivanje s računalom za obradu podataka prikupljenih tijekom rada.

VisuNet, MautingNet – programska oprema za prikupljanje podataka i dijagnostiku – program je namijenjen za prikupljanje, očitavanje, identifikaciju, preuzimanje, ispisivanje i pohranjivanje podataka i informacija o postupku toplinske obrade koji se odvija u komori, kao i za praćenje postavki upravljačke jedinice.

Program se sastoji od dva dijela:

 • Program za prikupljanje podataka – prikuplja podatke iz upravljačkih jedinica klimatiziranih komora ili komora za odmrzavanje te ih snima na tablete koji rade na operacijskom sustavu Windows.
 • Program za dijagnostiku i konfiguraciju – omogućuje obavljanje dijagnostike i servisiranje regulatora.

Copyright © VI-JA 2020 Sva prava pridržana.
| Produkcija: OMNIA8